Onnea oppimisesta

Yritykseni nimi Onni Oppia kuvaa opetustyöni taustalla olevaa ajatusmaailmaa ja opetusfilosofiaa. Olen luonteeltani utelias, leikkisä ja innokas, ja kiinnostunut oppimaan uutta. Ajattelen, että aina voi oppia uutta, eikä oppiminen koskaan lopu. Minulle oppiminen on loputon energianlähde, josta saan valtavasti iloa ja onnen tunnetta elämääni. Tätä samaa toivon myös kaikille oppilailleni.

 

Oppimiseen saattaa liittyä paljon negatiivisia mielikuvia, joista haluan oppilaitteni pääsevän eroon. Moni sanoo opiskelun olleen koulussa ikävää ja lannistavaa, tai suorastaan traumaattista. Koulussa arvioinnin pitäisi kannustaa ja tukea, mutta usein se toimii juuri päinvastaisesti. Myös toisilta oppilailta saatu palaute saattaa tuntua ikävältä.

 

Joskus jo muutamasta epäonnistumisesta syntyy mielikuva siitä, että on ”huono englannissa”. Oma identiteetti kielenoppijana on poljettu maahan, ja tuntuu, ettei oikein uskalla enää edes yrittää. Kun tätä jatkuu pitkään, oppitunnit koulussa saattavat kulua ihan muuhun kuin opiskeluun ja sukset voivat mennä ristiin opettajan kanssa. Opettaja ei ehdi puuttua yhden oppilaan kärryiltä tipahtamiseen, ja määrärahat eivät välttämättä riitä tukiopetuksen tarjoamiseen. Oppilaasta tuntuu, ettei kukaan edes odota häneltä hyviä oppimistuloksia. Syntyy negatiivisuuden kehä, joka ruokkii itse itseään. Yksityisopetus on yksi hyväksi havaittu keino tämän kehän murtamiseen. On hienoa nähdä, kuinka upeasti nämä oppilaat kehittyvät, kun antaa heille aikaa ja selittää heille asiat rauhallisesti ja heidän omaan yksilölliseen tahtiinsa sopivina annoksina.

 

Aikuisilla on myös paljon epävarmuutta omasta kielitaidostaan. Uusi oppilas saattaa sanoa minulle heti aluksi, että ei osaa oikein mitään. Mutta kun olemme hiukan tutustuneet toisiimme, huomaamme yhdessä, että hän osaakin itse asiassa aika paljon kaikenlaista. Oma identiteetti kielen käyttäjänä on vain ollut heikko.

Jokainen tarvitsee tukea ja rohkaisua sekä tietysti kielen opettamista niin, että voi luottaa tietävänsä ja osaavansa asiat. Silloin oma kuva kielen osaajana vahvistuu, ja englantia uskaltaa käyttää entistä rohkeammin, pikku virheitä pelkäämättä. Esimerkiksi englanniksi oppilaani kanssa keskustellessamme en huomauttele virheistä vaan innostan nauttimaan keskustelusta ja autan vain sen verran, kuin oppilaani tarvitsee, jotta saa asiansa ilmaistua. Tärkeintähän on kommunikaatio eli se, että ymmärtää vierasta kieltä ja tulee itsekin ymmärretyksi. 

 

Uuden oppiminen on mukavaa! Ja kun huomaa onnistuvansa ja saa onnistumisestaan ansaitut kehut, opiskelusta innostuu aivan uudella tavalla (tämä pätee kaiken ikäisiin oppijoihin). Usein oppilaani sanovat minulle, että eivät koskaan aiemmin ole kunnolla ymmärtäneet jotain tiettyä asiaa esimerkiksi kieliopissa, ja kiittävät siitä, että vihdoin tämä asia on kirkastunut heidän mielessään.

 

Onnistuminen ruokkii oppimista, koska itsetunto oppijana kasvaa. Silloin lakkaat ajattelemasta, että olet huono tässä asiassa ja huomaat, että oletkin itse asiassa aika hyvä!

 

Tervetuloa onnistumaan ja innostumaan kanssani ja tuntemaan onnea oppimisesta!