Miksi englantia tai kieliä ylipäätään

kannattaa opiskella?

Kielitaito on paljon enemmän kuin vain tietyn kielen osaamista: siihen kuuluu monenlaisia elämäntaitoja sekä ihmisen kokonaisvaltaista kasvua ja kehitystä. Vierasta kieltä opiskellessa kehittyvät samalla myös opiskelijan maailmankuva, ymmärrys monikulttuurisuudesta ja ihmisten kohtaamisesta sekä oppimiskyky ja opiskelutaidot.

 

Vieraan kielen opiskeluun on usein varsin käytännönläheinen syy. Kieltä opiskellaan, jotta osattaisiin toimia tätä kieltä käyttäen erilaisissa elämässä eteen tulevissa tilanteissa niin työelämässä kuin vapaa-ajallakin. Kyky arvioida tekstiä ja tietoa kriittisesti ja soveltaa oppimaansa korostuu nyky-yhteiskunnan informaatiotulvassa, ja analyyttinen lukutaito onkin tärkeä osa kielitaitoa.   

 

Opettajana tahdon auttaa erityisesti lapsioppilaitani oivaltamaan yhteisen kielen merkityksen ihmisten välisessä kommunikaatiossa niin, että he sisäistäisivät opiskelevansa omaa elämäänsä, eikä suinkaan koulua, opettajaa tai hyviä arvosanoja varten.

 

Haluan vaikuttaa siihen, etteivät oppilaani ajattelisi opiskelevansa ainoastaan vierasta kieltä (kuten sen rakenteita, kielioppia ja sanastoa), vaan että he näkisivät englannin kielen välineenä, jonka kautta lähes koko maailma aukeaa. Englannin kaltaisen maailmankielen osaaminen avaa ovia, joiden ei edes tiedä olevan olemassa, jos kieltä ei osaa.

 

Kielitaito ja eri kulttuurien tuntemus on osa sivistystä, joka luo ymmärrystä erilaisten ja eri taustoista lähtöisin olevien ihmisten välille.